มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 จากประเทศสหรัฐอเมริกา คลิกดาวน์โหลดขอบเขตการรับสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านอุณหภูมิ และ ความชื้น
คลิกดูขอบเขตการรับสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมิติ เช่น pH Meter,
คลิกดูขอบเขตการรับสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านเคมีภัณฑ์และเครื่องแก้ว
คลิกดูขอบเขตการรับสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านแรงดันและสูญญากาศ
คลิกดูขอบเขตการรับสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมวล และ แรง
คลิกดูขอบเขตการรับสอบเทียบ

ริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านไฟฟ้า เช่น Meter
คลิกดูขอบเขตการรับสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านมวล เช่น Steel weight
คลิกดูขอบเขตการรับสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้านเชิงกล เช่น Controller
คลิกดูขอบเขตการรับสอบเทียบ