บริการสอบเทียบเครื่องมือของทางบริษัท เราใส่ใจทุกขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้ได้ การรับรองมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด มาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025 จากสถาบัน ANAB ประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องยืนยันห้องปฎิบัติการสอบเทียบที่ได้มาตรฐานสากล

บริการสอบเทียบเครื่องมือทุกสาขา,รองรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการขายเครื่องมือวัดพร้อมสอบเทียบเท่านั้น'ได้การรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการอบรม จัดฝึกอบรม และสัมมนาทางวิชาการ'ด้านระบบคุณภาพ การทดสอบ การสอบเทียบ,


ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ(Calibration service)
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดครบทุกสาขา
Calibration service การส่งเครื่องมือสอบเทียบ เป็นกระบวนการหนึ่งใน อุตสาหกรรมที่ใช้สร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ให้มีคุณภาพและ ถูกต้องตามมาตรฐาน เหมาะสมแก่การนำไปใช้งานในกระบวนการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่ามาตรฐานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่สามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด(Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง
ในปัจจุบันทาง บริษัทได้ Scope Accreditation มากที่สุดครอบคลุมทุกสาขาและยังรองรับมาตรฐาน ISO/TS16949,ISO22000,OHSAS 18001 , ISO14001,ISO13485,ISO50001,ISO 9001,GMP,HACCP ,BRC
ห้องปฏิบัติสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017 จากสถาบัน ANAB จากประเทศ สหรัฐอเมริกา

(คลิกดูตัวอย่างใบรับรองด้านล่าง)


Web Link