บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-193-2220 โทรสาร : 02-193-2221

SP Metrology System (Thailand) Co.,Ltd.

69/29 Moo 1, Klong Si Subdistrict, Klong Luang District Pathumthani 12120

Phone : 02-193-2220 Fax : 02-193-2221