เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดำเนินธุรกิจ รับบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและจำหน่ายเครื่องมือวัดพร้อมสอบเทียบเครื่องมือวัดให้เรียบร้อย ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการ ลูกค้าให้มีประสิทธิ์ภาพดีที่สุด

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 เราได้เติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นห้องปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จและมั่นคง ในปัจจุบันเราได้ดำเนินงานการสอบเทียบให้กับบริษัทผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศบริษัทฯ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-193-2220 โทรสาร 02-193-2221
วิสัยทัศน์ : บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมในทุก ๆ ด้าน
พันธกิจ : บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้านมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ สามารถสอบกลับได้ ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยของเครื่องมือในการให้บริการทั้งในและนอกสถานที่
เป้าหมาย : เราจะก้าวไปสู่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าของเมืองไทย

ทีมงาน

team member

ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

ทีมช่างผ่านการฝึกอบรมการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สอบเทียบภายใต้การควบคุมของวิศวกรผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ประสบการณ์มากกว่า10ปี

About Page
team member

ทีมเซลล์ผู้ให้คำปรึกษา

บริการแนะนำการส่งเครื่องมือสอบเทียบ และ คอยให้บริการตอบข้อสงสัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตการรับสอบเทียบ หรือ การซื้อเครื่องมือพร้อมสอบเทียบ

About Page